Privacy Statement

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT
Finance Gilde kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Finance Gilde en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, dan wel per e-mail, telefoon, ander medium of persoonlijk contact aan Finance Gilde verstrekt.

WAAROM FINANCE GILDE GEGEVENS GEBRUIKT

  • Voor communicatie doeleinden, zoals het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening, kennisevenementen, kennisdeling van Finance Gilde netwerk;
  • In het kader van bemiddeling zoals het beoordelen van geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden, werknemers (al dan niet in dienst bij Finance Gilde) en/of zelfstandige professionals, voor en/of bemiddeling naar vast/tijdelijk werk dan wel een interim opdracht. Dit wel altijd na goedkeuring van de betreffende persoon, danwel zijn/haar werkgever;
  • In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende, de werknemer of zelfstandig professional: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht;
  • In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving & selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden, werknemers en/of zelfstandige professionals;
  • Personeels- en salarisadministratie;
  • In het kader van een overeenkomst met de leverancier: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met leveranciers, die werkzoekenden e/o werknemers werven, selecteren en ter beschikkingstellen aan of via Finance Gilde (bij opdrachtgevers);
  • Voor management en kwaliteitsdoeleinden, interne management informatie, het verzorgen van interne audits en het uitoefenen van certificering en keurmerk gerelateerde audits en accountantscontrole;
  • In lijn met geldende wet- en regelgeving: identificatie, bestrijding van fraude en overige wet- en regelgeving;

 

HOE LANG FINANCE GILDE GEGEVENS BEWAART
In het kader van een sollicitatie of aanmelding bewaren wij uw persoonsgegevens twee jaar. Na het verstrijken van de termijn zullen wij u benaderen om deze gegevens langer te bewaren. Na een plaatsing bewaren wij uw gegevens 7 jaar. Dit heeft te maken met de fiscale bewaarplicht.

WAAR FINANCE GILDE UW GEGEVENS BEWAART
De gegevens, die u via onze site opstuurt, komen binnen in de mailbox van Finance Gilde. In het geval van een sollicitatie, aanmelding of actualisering naar aanleiding van een persoonlijk gesprek, worden uw gegevens opgeslagen in ons netwerk bestand. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Excel van Microsoft.

DELEN VAN UW GEGEVENS MET ANDEREN
Finance Gilde verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, na uw telefonische of schriftelijke toestemming, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat wil zeggen dat uw cv gedeeld kan worden met een opdrachtgever, een externe partij voor een assessment of uw dossier kan worden ingezien door een auditor. Verder zal Finance Gilde uw gegevens niet delen. Binnen het netwerk zijn deelnemers vrijelijk in het delen van gegevens met elkaar indien gewenst.

UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@financegilde.nl. Finance Gilde zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HOE FINANCE GILDE UW GEGEVENS BEVEILIGT
Finance Gilde neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De verzending van persoonsgegevens via https-websites van Financegilde.nl is beveiligd door codering met een digitaal certificaat, welke herkenbaar is aan het groene balkje en/of slotje in de adresbalk in de browser. Finance Gilde slaat alle gegevens op beveiligde servers in Europa op. Alleen de medewerkers van Finance Gilde die daarvoor zijn geautoriseerd hebben toegang tot de servers en persoonsgegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Finance Gilde verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Finance Gilde via support@financegilde.nl

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Finance Gilde worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens, die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Finance Gilde gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Finance Gilde maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Finance Gilde bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacy beleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Finance Gilde te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Finance Gilde heeft hier geen invloed op. Finance Gilde heeft Google geen toestemming gegeven om via Finance Gilde verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Finance Gilde is als volgt te bereiken:
Correspondentie adres: Postbus 2046, 2130GE Hoofddorp
Vestigingsadres: Siriusdreef 17-27, 2132WT Hoofddorp
Telefoonnummer: 023 – 568 9311
E-mailadres: info@Financegilde.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65799089
www.FinanceGilde.nl is een website van Finance Gilde B.V.

 

Versie: Mei 2018